Nieuw in arbowet 2016

Een vernieuwing in de arbowet waar een ieder het alvast eens is, is art. 14 lid 1 dat de werkgever zich niet meer laat 'bijstaan' door een bedrijfsarts, maar 'laat adviseren' door een bedrijfsarts

De bedrijfsarts is dus niet degene die bepaalt of de werkgever externe reintegratiehulp inschakelt, dat doet de WERKGEVER, conform WvP (Wet Verbetering Poortwachter) tezamen met de werknemer

De werkgever kan dus ook niet zeggen 'wij betalen, dus bepalen'. Men moet het eens zijn over het 'Plan van Aanpak'


De bedrijfsarts blijft hoofdelijk aansprakelijk voor verkeerd advies.

De werkgever kan zich NIET achter de bedrijfsarts verschuilen, want de werkgever BESLIST en de werkgever is verplicht zich van het BEST MOGELIJKE medische advies te voorzien.

Een bedrijfsarts is dus NIET primair bedoeld om de werknemer beter te maken!

Dit is iets dat veel werknemer in eerste instantie niet begrijpen.

Als de bedrijfsarts niet naar wens werknemer is, is het advies:

  • zelf een integere bedrijfsarts uitzoeken
  • ziekte en herstel rechtstreeks met werkgever te regelen. De 'medische zwijgplicht' is terecht, maar als werknemer medische gegevens verzwijgen voor de werkgever is vaak zinloos. Open en eerlijk diagnose en herstelmogelijkheden bespreken leidt tot veel snellere en constructievere samenwerking tussen werkgever en werknemer. Er dient allereerst op arbeidsgerelateerde ziekten te worden gediagnostiseerd, en pas daarna op IG, individuele gezondheidszorg. De werkgever betaalt de arbeidsgerelateerde zorg

Het PRIMAAT van de arbeidsgerelateerde zorg (die eerst diagnostiseren, pas als daar niets uit komt: IG, Individuele GezondheidsZorg) en welke richtlijnen te volgen komen HOPELIJK in de nieuwe arbowet 2016.