Welkom bij Arbowet . com

Wettekst 22 december 2015 aan Tweede Kamer voorgelegde nieuwe arbowet, die zou moeten ingaan op 1 januari 2017

Voorstel van de arbowet zoals ingediend 22december2015 (klik PDF)

Memorie van Toelichting 22december2015 (klik PDF)

Wijziging arbowet 22december2015 (klik PDF)

Koninklijke boodschap 22december2015 (klik PDF)

Een aantal fundamentele juridische punten zijn rondom arbeidsgerelateerde zorg blijven echter, ook met dit wetsvoorstel, onbeantwoord.

Stichting Burnout heeft deze vragen, op advies van de SER en cc Minister SZW, TK cie.szw 29 januari 2016 aan de Minister van Volksgezondheid gesteld - klik PDF

 

Dit jaar, 2016, is de bedoeling dat een nieuwe arbowet wordt gemaakt en aangenomen in de Tweede Kamer. Er is al veel voorbereiding geweest, sommige mensen dachten dat de 'arbowet 2016' die 1 juli 2016 zou ingaan al 'voor de kerst 2015' afgehamerd zou worden, maar dat is niet zo.

De wetswijziging zou o.a. in artikel 14. lid 1 inhouden dat de bedrijfsarts de werkgever 'ADVISEERT' in plaats van 'bij staat'. 'Adviseert' is duidelijker, en maakt ook duidelijk dat de werkgever beslist. De werkgever beslist of je ziek bent of niet, en de bedrijfsarts is 'slechts adviseur van de werkgever', NIET (bij arbowet) de arts 'die je beter maakt'.

Er is veel te doen rondom deze nieuwe Arbowet. De reden van uitstel van de voorgenomen wet ligt hem o.a. in de drastische daling van het aantal bedrijfsartsen dat ueberhaupt nog diagnoserichtlijnen en diagnose tests hanteert.

Door incentives van de werkgever (betaling, bezava - zie uitleg op onze pagina 'nieuw in arbowet 2016'- (klik) is er een trend ontstaan om arbeidsgerelateerde ziektebeelden glashard te ontkennen, en alles door te schuiven naar IG, Individuele Gezondheidszorg, zoals GGZ, in plaats van het IN de bedrijfsgeneeskunde/arbeidsgeneeskunde/arbeidsgerelateerde-zorg/occupational-health te laten. Zie ook de site http://bedrijfsgeneeskunde.org

Dit baart o.a. de Minister (SZW) en het UWV zorgen, want de bedoeling was juist het aantal vangnetters te laten AFNEMEN (bezava, rapport modernisering ziektewet november 2013, UWV en belastingdienst, klik HIER voor pdf rapport en hier voor de site http://bezava.com)

'Grip krijgen op de arbeidsgerelateerde zorg' en 'grip krijgen op de arbeidsarts' zijn nu de grote thema's. De huidige arbowet is nog uit 2007, klik hier voor een PDF versie.

Onze pagina's
'Nieuw in arbowet 2016'
en
'Geschilpunten'
vertellen u er meer over.

Wettekst 22 december 2015 aan Tweede Kamer voorgelegde nieuwe arbowet, die zou moeten ingaan op 1 januari 2017

 


info@arbowet.com