Geschilpunten arbowet 2016

De nog geldende arbowet, uit 2007, vindt u hier in PDF (klik)

Met name overheid en werknemers (vakbonden) willen de arbeidsgerelateerde zorg verbeteren.

De overheid zat er toch al 'mee in zijn maag' dat vangnetters - mensen in tijdelijke contracten en uitzenddienst - ZES keer zo vaak in arbeidsongeschiktheid kwamen als mensen in vaste dienst, onbepaalde tijd.

In november 2013 schreven UWV en belastingdienst hier een rapport over. Klik PDF

Dit leidde tot introductie van Bezava per 1 januari 2014 - zie ook http://bezava.com

Kern is dat als arbeidsgerelateerd zieke mensen uit dienst gaan, en werkgever in de tot 2 jaar ziektetijd ervoor niet voldoende heeft gedaan, de werkgever tot 10 jaar lang alle kosten (inclusief herstel, uitkering etc.) van de zieke ex-werknemer moet betalen indien deze 30-80% arbeidsongeschikt wordt.

Dit heeft, zonder dat de wetgever voorzag, geleid tot een massale neiging bij werkgevers en bedrijfsartsen (die 100% door werkgevers per klus betaald worden) om zoveel mogelijk arbeidsgerelateerde ziekten te ontkennen:

 • geen diagnose stellen
 • niets arbeidsgerelateerds op schrift
 • gedurende ziekteperiode een arbeidsconflict uitlokken, zodat werknemer op grond van verstoorde werkverhouding bij kantonrechter ontslagen kan worden (en bezava gemeden wordt)
 • nauwelijks of niet meer toepassen van diagnoserichtlijnen en daarmee verbonden tests door bedrijfsarts.
 • mensen met arbeidsgerelateerde klachten met een kluitje in het riet sturen: naar de GGZ, die helemaal geen arbeidsgerelateerde ziekten kent, maar slechts individuele ziekten conform het psychiaterbijbeltje DSM van apa.org
 • NOG minder melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen bij het NCVB, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op http://beroepsziekten.nl


Arbeidsgerelateerde richtlijnen staan op:

NCVB – Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten

http://www.beroepsziekten.nl/beroepenindex en doorklikken op uw ziekte

Lesa Richtlijnen NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap:

https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas

Richtlijnen bedrijfsartsen zelf, NVAB:

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB


Het is nu dus zaak aan de WETGEVER het averechts werkende Bezava te corrigeren - wat niet zozeer zal gebeuren door Bezava af te schaffen, maar wat heel goed kan door veel meer HANDHAVING te plegen onder bedrijfsartsen. Het uitgangspunt dat artsen 'vanzelf het goede zouden doen' is een Middeleeuws sprookje. Arts-insiders zeggen ook: 'Artsen zijn niet heiliger dan welke andere beroepsgroep ook'. Dus ook niet integerde dan tweede hands autoverkopers.

HANDAVING van bestaande wetenschap en arbeidsgerelateerde zorg kan o.a. door:

 • bestuurlijke boete voor artsen die diagnoserichtlijnen niet volgen
 • geen vijfjaarlijkse her-registratie
 • her-registratie bedrijfsartsen onder Min SZW laten vallen in plaats van Volkgezondheid zorg
 • in de arbowet opnemen: het PRIMAAT van arbeidsgerelateerde zorg. Werknemer ziek? Eerst kijken met werknemer en richtlijnen of een arbeidsgerelateerde ziekte aanwezig is. Pas als dat niet het geval is, naar de IG, Individuele Gezondheidszorg
 • in de arbowet opnemen: de te volgen richtlijnen en waar ze staan
 • zoveel mogelijk publieksvoorlichting richting werknemers omtrent bovenstaande

Minister Asscher (SZW) denkt een en ander te kunnen verbeteren met 'second opinions'. Echter, de werknemer zou zich er van tevoren van zeker moeten stellen:

 • dat de tweede arts ueberhaupt de juiste diagnoserichtlijnen en tests volgt
 • dat de werknemer de second opinion betaalt (en daarna eventueel doordeclareert), want anders betaalt de werkgever de bedrijfsarts en dan weet je weer dat arbeidsgerelateerde zorg ontkent gaat worden.Uw mening?

Hebt u als werknemer over bovenstaande een mening?

Voorbeelden van wantoestanden?

Stuur dan uw uitgeschreven cases naar ons, info@arbowet.com - deze voorbeelden zijn hard nodig om 'wat achtegebleven Kamerleden' te tonen wat de situatie anno 2016 IS, alvorens men een nieuwe wet vaststelt.

Ander initiatieven

Vermeldenswaardig zijn: